HOLISTISCHE GEZONDHEID

VOEDING    LEVENSSTIJL     

emoties    gedachten   zielenpad

Balans is essentieel voor ons welzijn maar is tegelijkertijd een fragiel evenwicht dat al snel verstoord kan geraken met fysieke, emotionele of mentale klachten tot gevolg. Talrijke factoren kunnen hierbij een rol spelen: onze omgeving, voeding, levensstijl, levensloop, maar ook diepere lagen binnen onszelf, zoals overtuigingen, mind set, patronen of defensiemechanismes.

Bovendien zijn onze gevoelens, gedachten, gedragingen en ons fysieke lichaam allemaal met elkaar verbonden:

'Er ligt iets op mijn lever’

‘je gal spuwen’

'ik heb het hart op de tong'

'bitter in de mond maakt het hart gezond'

Al deze uitspraken die in onze dagelijkse taal verweven zitten, vatten vaak de klachten van onze organen samen en tonen de nauwe verbinding tussen lichaam en geest. Geleerden uit het OUDE CHINA EN JAPAN begrepen deze link al heel vroeg alsook hoe ze hun natuurlijke evenwicht konden behouden of bij onevenwicht weer konden herstellen. Ze besteedden heel veel aandacht aan het zelfregulerend vermogen van ons menselijk wezen en schiepen daarvoor een optimale conditie.

De 5 ELEMENTENLEER -of anders gezegd de leer van de 5 TRANSFORMATIES (van energie) - legt wonderlijke linken tussen de cycli van het leven, de seizoenen, de dag en de nacht, onze organen en onze emoties. Deze verbondenheid begrijpen en integreren in ons dagelijks leven, helpt ons ook mooi op weg naar meer evenwicht.

 

Ook de Engels Dokter Edward Bach beschreef in het begin van de 20e eeuw de linken tussen ons denken, emoties en ziekte. Hij ontwikkelde een complementaire heelwijze die door gebruik van de Bach bloemen remedies eenvoudig te gebruiken is door iedereen en ons helpt om meer in evenwicht te komen.